‘Digitale assistent’ wijst boeren en bosbouwers de weg naar innovaties.

‘Digitale assistent’ wijst boeren en bosbouwers de weg naar innovaties.

Uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek in landbouw en bosbouw moeten zo snel en goed mogelijk doorstromen naar de praktijk.

Vanaf begin 2017 brengt een slimme webtool informatie over wetenschappelijk onderbouwde innovaties rechtstreeks naar de eindgebruikers.

‘Veel onderzoeksprojecten in land- en bosbouw leveren prachtige wetenschappelijke uitkomsten op’, zegt Hein ten Berge, coördinator van het EU-project VALERIE (Valorising European Research for Innovation in Agriculture and Forestry). ‘De vertaling van deze uitkomsten naar gebruiksklare methoden en technieken vindt helaas nog maar op beperkte schaal plaats. Boeren en bosbouwers laten hierdoor innovatiekansen liggen. Met VALERIE willen we deze kenniskloof dichten.’

ask-Valerie.eu
Wageningen Plant Research coördineert het EU-project en werkt daarin samen met 13 andere Europese kennisinstellingen en bedrijven. Zij inventariseren wetenschappelijke resultaten en maken deze per concept via ask-Valerie.eu beschikbaar voor boeren, bosbouwers en adviseurs. De innovaties zijn verdeeld in zes thema’s, van bodemgebruik en ziektebestrijding tot watermanagement en het gebruik van biomassa. Volgens Ten Berge gaat de ‘digitale adviseur’ vanaf 2017 dienst doen als zoek- en communicatietool binnen het zogenaamde EIP-Agri Service Point. Dit is het Europese venster voor informatie ten behoeve van innovatie in de landbouw en bosbouw.

Semantische webtechnologie
Ten Berge en zijn collega’s hebben veel bestaande collecties van wetenschappelijke en praktijkgerichte documenten opgespoord. Zij gebruiken semantische webtechnologie om de documenten te indexeren en zo tekstfragmenten vindbaar te maken voor gebruikers. Ten Berge: ‘We nemen als het ware van elk document een ‘vingerafdruk’: we scannen het document op sleutelwoorden uit ons eigen vocabulaire. Die vingerafdruk wordt later - bij een zoekopdracht - vergeleken met de termen in de gebruikersvraag. Zo kunnen de best passende documenten voor de gebruiker worden opgespoord en opgeleverd.’ De VALERIE-vocabulaire is nu een verzameling van circa zesduizend termen die belangrijk zijn in het domein van de land- en bosbouw. Ten Berge: ‘We maken ook korte factsheets rond geselecteerde innovaties, met bijbehorende literatuur. Die maken deel uit van de documentendatabase.’

Kant-en-klare technieken
Wetenschappelijke informatie toegankelijk maken voor de praktijk is één, maar wat heeft een boer of bosbouwer aan een lijvig en doorwrocht onderzoeksrapport? ‘Veel wetenschappelijke output is niet direct te gebruiken’, erkent Ten Berge. Dat wij bijvoorbeeld in Wageningen een robot hebben ontwikkeld die onkruiden kan herkennen en bestrijden, wil nog niet zeggen dat een boer deze al kan aanschaffen. Praktijkmensen willen informatie over kant-en-klare technieken die zij direct kunnen testen en toepassen. Daarom ontsluit de webtool ook praktische informatie, zoals factsheets, handleidingen en best practices.’

Platform voor contact
En wat nu als een eindgebruiker verder wil met een specifiek druppelirrigatiesysteem, nitraat-onderscheppend gewas of strategie voor gewasbescherming? Ten Berge: ‘De webtool is nadrukkelijk ook ontworpen als platform voor ondernemers, adviseurs en ketenpartijen om onderlinge contacten te leggen. Die contacten hebben ondernemers nodig om concreet met een innovatie aan de slag te gaan, en kennis en ervaring te delen.’

Reactie toevoegen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief