Disclaimer

Disclaimer

Advertentie - Close-Up - Advertorial - Product
De inhoud van zowel advertenties, Close-Ups, advertorials als productinfo zijn samengesteld door of namens adverteerders en wordt door Plancommunicatie niet beoordeeld op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid daarvan. De inhoud hiervan valt buiten de verantwoordelijkheid van de uitgver en Groene Markt redactie. Plancommunicatie en redactie aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid hiervoor.

Tabellen en overzichten
De opgenomen informatie in de tabellen en overzichten, zijn samengesteld en aangeleverd door leveranciers. Deze informatie wordt door Plancommunicatie niet beoordeeld  op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid daarvan. Plancommunicatie aanvaardt dan ook geen enekele annsprakelijkheid voor de inhoud en plaatsing hiervan. Tevens geldt dit voor niet opgenomen of - aangeleverde informatie. Uitgever en redactie aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op zijn professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. Zet- en drukfouten onder voorbehoud.

Copyrights
Alle rechten voorbehouden.
Niets uit zowel de offline- als online uitgave Groene Markt mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.Uitgever en redactie verklaren dat de offline- als online uitgave Groene Markt op zorgvuldige wijze en naar beste weten is en wordt samengesteld. Evenwel kunnen uitgever en redactie op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en redactie aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op zijn professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. De inhoud van zowel advertenties als Close-Ups zijn samengesteld door of namens adverteerders en wordt door Plancommunicatie niet beoordeeld op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid daarvan. Plancommunicatie aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van zowel advertenties als Close-Ups

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief