Het is iedereen opgevallen hoe mooi de campus in bloei staat.

Het is iedereen opgevallen hoe mooi de campus in bloei staat.

Het is iedereen opgevallen hoe mooi de campus in bloei staat.

Het is iedereen opgevallen hoe mooi de campus in bloei staat. Opvallende bloeiers waren onder andere de roze echte koekoeksbloemen en de wilde margrieten, en meer in de luwte waren er vijf soorten orchideeën te zien, naast zelfs een heel zeldzaam klavertje. Om deze bloemenpracht te behouden is het nodig om één a twee keer per jaar te maaien en het maaisel af te voeren.

Als er niet gemaaid wordt verruigt en vergrast de bloemenweide en zullen de bloemen en langzaam groeiende grassen verdwijnen. Grassoorten en ruigtekruiden reageren sterker op mest en stikstofdepositie uit de lucht en verdringen de bloemplanten. Maaien en afvoeren gebeurt in de eerste plaats dus om de bodem te verschralen en voedselarm te houden en zo de bloemrijkheid te stimuleren.

Criterium voor de eerste maaidatum op de campus is dat de ratelaars in de Lumentuin zaad hebben gezet. Deze soort vormt samen met een aantal andere wortelparasieten een belangrijke schakel om de grassen er onder te houden. Doordat ze parasiteren op de wortel van de grassen en zo voedingsstoffen ‘stelen’ houden ze de grassen onder de duim.

Start: Maandag 10 juli
In overleg met de tuincommissie van de Lumentuin is afgesproken dat dit jaar de watergangen, vijverranden en bloemenweides vanaf de tweede week juli voor een groot deel worden gemaaid. Deze planning maakt dat er net na de zomer nog een tweede bloeiperiode aanbreekt.

Slootkant en vijvers 
Met de slootkanten wordt dit weekend begonnen, deze moeten gemaaid worden voor een goede doorstroming (verplichting richting het waterschap). Bij de vijvers wordt er gemaaid om verlanden te voorkomen. Hierbij wordt de ene helft van het jaar de ene helft van de vijvers gemaaid, en de andere helft van het jaar de andere helft, om zo ook veel uitwijkmogelijkheden te creëren voor fauna. In het najaar zal op sommige plekken een tweede keer worden gemaaid en een deel van de nu niet gemaaide graslanden voor de eerste keer worden gemaaid. 
Een klein deel van de graslanden zal niet worden gemaaid om insecten een plek te geven om te overwinteren.

Tijdstip maaien
Het tijdstip van maaien bepaalt in hoge mate welke plantensoorten wel of geen zaad kunnen zetten. Om alle soorten echter te faciliteren zou een te ingewikkeld en daarmee te kostbaar schema opleveren. 
Door tweemaal per jaar te maaien blijven er plekken op de campus met voedsel- en overwinteringsplekken voor de insecten, waaronder de ‘eigen’ campusbijen op de Fields. De natte natuurtuin wordt nu wel in zijn geheel gemaaid omdat deze nog behoorlijk ruig is en daar eerst biomassa en daarmee nutriënten afgevoerd moeten worden. ls dit in een later stadium minder noodzakelijk wordt komt er ook voor de natte natuurtuin een gevarieerd maaischema.

Voor nog meer achtergronden over de bloeiende campus zie ook de presentatie van dat wat er in 2015/2016 is geplant en waarom.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief