Nieuwe versie Fedecom voorwaarden beschikbaar

Nieuwe versie Fedecom voorwaarden beschikbaar

Per 1 april 2019 is een nieuwe versie van de Fedecom- voorwaarden beschikbaar.

Dit zijn algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Deze voorwaarden hebben onder meer tot doel risico's die u als opdrachtnemer loopt bij het aangaan van overeenkomsten zo veel mogelijk uit te sluiten of te beperken. Tal van belangrijke zaken, zoals garantie, aansprakelijkheid en eigendomsvoorbehoud, worden in de Fedecom- voorwaarden geregeld.  

De nieuwe versie van de voorwaarden kunt u hier aanvragen. 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief