Publicatie praktijkgids ‘De economie van landgoederen en buitenplaatsen’

Publicatie praktijkgids ‘De economie van landgoederen en buitenplaatsen’

Stichting Probos heeft onlangs in opdracht van de provincie Zuid-Holland de praktijkgids ‘De economie van landgoederen en buitenplaatsen’ uitgebracht. 

Doel van deze gids is eigenaren van bos, natuur, landgoederen en buitenplaatsen handvatten te bieden voor het verwerven van inkomsten voor het behoud van landgoederen en buitenplaatsen. Dit kan door het ontwikkelen van nieuwe economische dragers, maar ook het optimaliseren van bestaande inkomstenbronnen en kostenbesparingen worden aan de orde gesteld. Daarmee kan het wegvallen van overheidssubsidie opgevangen worden of de afhankelijkheid daarvan verminderd worden.

In 2010 wilde het kabinet Rutte I de subsidies aan bos en natuur sterk reduceren. Dit heeft veel in beweging gezet. Om afhankelijkheid van overheidsfinanciering en daarmee kwetsbaarheid te verminderen, is de vraag naar nieuwe economische dragers sterk gestegen. Uit eigen onderzoek en ervaring weet Stichting Probos dat die niet eenvoudig is. In de praktijkgids worden daarom naast mogelijkheden voor nieuwe economische dragers ook kostenbesparingen en het optimaliseren van bestaande inkomstenbronnen beschreven. De gids is voornamelijk gebaseerd op leerpunten die Stichting Probos heeft opgedaan tijdens een pilot in de provincie Zuid-Holland. Ervaringen van terreineigenaren, ondernemers en leerpunten uit evenementen zijn in de praktijkgids verwerkt. Met de gids wil Stichting Probos terreineigenaren stimuleren om na te denken over voorwaarden voor succes, zoals welk type economische dragers bij het karakter van het terrein passen en met welke partijen samenwerking opgezet kan worden. Ter inspiratie zijn concrete voorbeelden in de gids opgenomen. 

De praktijkgids is opgesteld in opdracht van de provincie Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland werkt in het kader van de erfgoedlijn Landgoederenzone, samen met landgoedeigenaren, overheden, ondernemers en vele vrijwilligers, ondernemers en overheden aan het beleefbaar maken van de Landgoederenzone in Zuid-Holland. De provincie vindt het belangrijk dat de landgoederen en buitenplaatsen, behouden blijven voor de toekomst. Economische dragers voor de landgoederen dragen bij aan duurzaam behoud van de landgoederen.

Meer informatie:
Stichting Probos
mail@probos.nl
0317- 466 555

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief