Staatsbosbeheer pakt verdroging in natuurgebied Bossche Broek aan

Staatsbosbeheer pakt verdroging in natuurgebied Bossche Broek aan

Volgens Staatsbosbeheer gaat het niet goed met de natuur in het gebied.

Staatsbosbeheer gaat in opdracht van de provincie Noord-Brabant  werkzaamheden uitvoeren in natuurgebied Bossche Broek. Volgens Staatsbosbeheer gaat het niet goed met de natuur in het gebied en moet er iets gedaan worden aan de diversiteit en de kwaliteit.


Op 15 augustus wordt begonnen met de aanleg van een moeraszone langs de Singelgrachtweg en een deel van de Sterrebosweg. Onder aan de Singelgracht worden ook dammen, duikers en stuwers aangelegd om het waterpeil in het gebied te kunnen regelen. Bestaande dammen in de Singelgracht worden vervangen voor nieuwe. Het watersysteem aan de noordkant van de weg wordt verbonden met de zuidkant.

In de toekomst kan op die manier het waterpeil in de Bossche Broek verhoogd worden. Sommige stukken van het natuurgebied staan nu te droog. Omdat het waterpeil verhoogd wordt, zouden sommige wandelpaden onder water komen te staan. Daarom worden de paden aan de noordelijke Singelgrachtweg verhoogd.

Daarnaast wordt ook een nieuw pad aangelegd in het natuurgebied. Langs de oude paden en het nieuwe pad komen watergangen gegraven.

Overlast
Door de werkzaamheden kunnen bezoekers overlast ondervinden van het aan- en afvoeren van materiaal naar het natuurgebied. De Donkerhooiweg en de Singelgrachtweg worden afgesloten wanneer Staatsbosbeheer aan het werk is langs deze wegen.

Ondanks de overlast benadrukt Staatsbosbeheer dat de werkzaamheden noodzakelijk zijn. ,,Het Bossche Broek is een topnatuurgebied in Europa en heeft daardoor een Natura 2000-status. Om dit bijzondere natuurgebied nu en in de toekomst te behouden is het nodig om in te grijpen, want het Bossche Broek is tegenwoordig te droog",  laat de natuurbeheerder weten.

Omdat het gebied te droog is, komen planten en dieren die afhankelijk zijn van het de moerassige omstandigheden in gevaar. 

Bron± BD.nl

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief