Wet- en regelgeving voertuigen NL

Wet- en regelgeving voertuigen NL

Goedkeuringsverklaring
Nieuwe getrokken voertuigen dienen vanaf 1 januari jl. een goedkeuringsverklaring te hebben om hiermee op de openbare weg te mogen rijden.

Fabrikanten en importeurs hebben zich maximaal ingespannen om hun voertuigen met een goedkeuringsverklaring bij de klant af te leveren. De aanleiding tot deze verplichte goedkeuringsverklaring is de Europese Verordening 167/2013. Deze Verordening eist dat betreffende veiligheid én marktoezicht niet alleen nieuwe trekkers maar ook nieuwe getrokken voertuigen dienen te zijn gekeurd. Dus de combinatie van voertuigen moet veilig kunnen deelnemen aan het verkeer. De RDW verzorgt in Nederland de goedkeuringen.

Veilig remmen
Veilig remmen is één van de nieuwe kerneisen, hetgeen o.a. betekent dat getrokken voertuigen met een maximum beladen massa van meer dan 8.000 kg, moeten zijn voorzien van een 2-leiding remsysteem, naar keuze van de fabrikant hydraulisch of pneumatisch. Dit vraagt extra aandacht bij het verkopen van nieuwe getrokken voertuigen, omdat de huidige trekker niet vanzelfsprekend is uitgerust voor het veilig aansluiten van zo’n 2-leiding remsysteem. Overleg dus als leverancier met uw klant over het aanpassen van zijn trekker(s) om met nieuwe getrokken voertuigen veilig deel te nemen aan het verkeer. Let op, dit kan ook gelden bij de verkoop van een nieuwe trekker en de klant veilig kan rijden met bestaande getrokken voertuigen.      

Bron: nieuwsbrief Fedecom

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief